yarrl wykonał pilotażowy model typowania pacjentów

4.7.2024

yarrl wykonał pilotażowy model typowania pacjentów

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, pracownicy służby zdrowia stoją w obliczu ogromnej presji, aby szybko i skutecznie dostarczać trafne diagnozy. Pojawienie się sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) otworzyło nowe granice w diagnostyce medycznej, obiecując znaczną poprawę opieki nad pacjentem przy użyciu narzędzi informatycznych. Jednym z takich przykładowych rozwiązań jest pilotażowe narzędzie autorstwa yarrl, zaprojektowane do klasyfikowania stanu zdrowia pacjentów i identyfikowania potencjalnych chorób.

Wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej

Przygotowany przez zespół yarrl model wykorzystuje możliwości TensorFlow, platformy uczenia maszynowego o otwartym kodzie źródłowym, oraz Pythona, potężnego języka programowania, do przetwarzania i analizowania ogromnych ilości danych pacjentów. Ten innowacyjny model został zaprojektowany w celu zaspokojenia krytycznej potrzeby w branży opieki zdrowotnej: możliwości szybkiego i dokładnego określenia, czy pacjent jest zdrowy, czy chory, a jeśli jest chory - zidentyfikowania konkretnego rodzaju choroby.

Jak to działa

Model rozpoczyna się od zebrania kompleksowego zestawu danych pacjenta, które mogą obejmować historię medyczną, wyniki badań laboratoryjnych i inne istotne informacje zdrowotne. Dane te są następnie wstępnie przetwarzane, aby zapewnić ich czystość, spójność i przydatność do analizy.

Korzystając z TensorFlow, model jest trenowany na oznaczonych zestawach danych, w których wyniki (zdrowe lub określone choroby) są już znane. Ten proces szkolenia obejmuje wykorzystanie różnych algorytmów i sieci neuronowych do uczenia się wzorców i korelacji w danych.

Po przeszkoleniu model może klasyfikować nowe dane pacjentów. Ocenia dane wejściowe pod kątem wyuczonych wzorców, aby określić prawdopodobieństwo, że pacjent jest zdrowy lub cierpi na określoną chorobę. Model został zaprojektowany z myślą o ciągłym doskonaleniu w czasie. W miarę jak przetwarza więcej danych i otrzymuje informacje zwrotne na temat swoich prognoz, udoskonala swoje algorytmy i zwiększa dokładność, co czyni go nieocenionym narzędziem w środowisku opieki zdrowotnej. Wykorzystując zaawansowane techniki ML, model zapewnia bardzo dokładne klasyfikacje, zmniejszając ryzyko błędnej diagnozy. Model można będzie dostosować w celu uwzględnienia konkretnych danych demograficznych pacjentów i regionalnej częstości występowania chorób.

Łącząc moc sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z ogromnymi ilościami danych pacjentów, narzędzie to może docelowo zaoferować bezprecedensową dokładność i wydajność w klasyfikacji zdrowia i identyfikacji chorób. 

Zespół yarrl chętnie zmierzy się z realną potrzebą Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami!

Marta Lewandowska
Partner, BDM