Podstawowe wskaźniki finansowe

Dane finansowe
2018
(tys. zł) wg. MSR/MSSF
2019
(tys. zł) wg. MSR/MSSF
2020
(tys. zł) wg. MSR/MSSF
2021
(tys. zł) wg. MSR/MSSF
2022
(tys. zł) wg. MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży
2018
2019
2020
2021
2022
Rentowność sprzedaży
0,21
1,25
-3,52
– 3,99
-89,96
Wskaźnik płynności bieżącej
1,65
1,22
1,48
1,28
0,38
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
27,77
32,45
35,67
34,23
84,37
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
0,62
1,70
-4,37
– 3,09
-111,18