Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2024 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w 18 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w 18 czerwca 2024 r.

Statut Spółki

Informacja o przetwarzaniu danych

Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 listopada 2023 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2023 r.

Statut Spółki

Informacja o przetwarzaniu danych

Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z oceny Spółki za rok 2022

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za rok 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022

Statut Spółki​

Informacja o przetwarzaniu danych

Wzór pełnomocnictwa

Archiwum - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 06 czerwca 2023 r. – ODWOŁANE

ODWOŁANE (Rap.bież. 16/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 06 czerwca 2023 r.

Statut Spółki​

Informacja o przetwarzaniu danych

Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 listopada 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2022 r.

Statut Spółki​

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o przetwarzaniu danych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzupełnione projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za 2021 rok

Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej za 2021 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2021

Statut Spółki

Informacja o przetwarzaniu danych

Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 maja 2022 r.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 r.

Wzór pełnomocnictwa

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Informacja o przetwarzaniu danych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2021 r.

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z Pracy Rady Nadzorczej w 2020 r.

Sprawozdania i Oceny Rady Nadzorczej za 2020 r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach SIG

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity Od dnia 30.06.2021

Statut Spółki

Sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach SIG

Informacja o przetwarzaniu danych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 listopada 2020 r.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2020 r

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2020 r.

Wzór Pełnomocnictwa

Informacja o przetwarzaniu danych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2020 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uchwały nie podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku

Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 czerwca 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki

Ocena dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki

Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sytuacji Spółki

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej

Ocena Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte przez WZA w dn. 14.06.2016

Uchwały podjęte przez WZA w dn.14.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 r.

Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Statut: Tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym brzmieniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Ocena dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16.02.2016 r.

Wzór pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Statut tekst jednolity dotychczas obowiązujący

Propozycje zmian do statutu spółki

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.06.2014 r.

Wzór pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Statut: Tekst jednolity z dnia 14.06.2012 r.

Propozycje zmian do statutu

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015