Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

Wrzesień 2006 – pierwsza publiczna emisja akcji Spółki

Podział akcji (tzw. split)

Spółka nie przeprowadzała podziału akcji

Dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2016 (raport bieżący nr 19/2017).

Prawo poboru

Spółka nie przeprowadzała emisji akcji z prawem poboru

Wezwania

Brak wezwań dotyczących akcji Unima 2000

Przymusowy wykup

Brak przymusowego wykupu dotyczącego akcji Unima 2000