Grupa Kapitałowa

Tagline

Schemat organizacyjny grupy yarrl

Lockus

Prezes
Beata Szynkowska

yarrl S.A.

Prezes
Sławomir Połukord

Lockus K2

Prezes
Beata Szynkowska

Udział w kapitale oraz całkowitej liczbie głosów podmiotów zależnych

Jednostka
Charakter powiązania
Udział w kapitale
Udział w całkowitej liczbie głosów
Lockus K2 Sp. z o. o.
Podmiot zależny od yarrl S.A.
100%*
100%*
Lockus Sp. z o. o.
Podmiot zależny od yarrl S.A.
100%
100%

(84,4% bezpośrednio, 15,6% przez Lockus sp. z o.o.)