Raporty bieżące

2024 - 2011

Rok 2024

2024.06.26 Raport bieżący nr 24/2024
Spłata pożyczki od X-CODE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2024.06.24 Raport bieżący nr 23/2024
Podpisanie umowy ramowej z Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
2024.06.18 Raport bieżący nr 22/2024
Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki yarrl S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
2024.06.18 Raport bieżący nr 21/2024
Powołanie członków Rady Nadzorczej
2024.06.18 Raport bieżący nr 20/2024
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2024 r.
2024.06.18 Raport bieżący nr 19/2024
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2024.06.13 Raport bieżący nr 18/2024
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
2024.06.10 Raport bieżący nr 17/2024
Zgłoszenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej
2024.06.03 Raport bieżący nr 16/2024
Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
2024.06.03 Raport bieżący nr 15/2024
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Porozumienie akcjonariuszy
2024.05.29 Raport bieżący nr 14/2024
Spłata pożyczki od RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2024.05.29 Raport bieżący nr 13/2024
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Członka Zarządu Emitenta
2024.05.27 Raport bieżący nr 12/2024
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki YARRL SPÓŁKA AKCYJNA
2024.05.23 Raport bieżący nr 11/2024
Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej z Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2024.05.22 Raport bieżący nr 10/2024
Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną.
2024.05.21 Raport bieżący nr 9/2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YARRL SPÓŁKA AKCYJNA
2024.04.26 Raport bieżący nr 8/2024
Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
2024.03.13 Raport bieżący nr 7/2024
Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta Lockus Sp. z o.o. na świadczenie usług infolinii Systemu iPFRON+
2024.02.29 Raport bieżący nr 6/2024
Podpisanie umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki ProService Finteco sp. z o.o.
2024.02.16 Raport bieżący nr 5/2024
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
2024.02.14 Raport bieżący nr 4/2024
Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii G
2024.02.14 Raport bieżący nr 3/2024
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
2024.01.18 Raport bieżący nr 2/2024
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
2024.01.11 Raport bieżący nr 1/2024
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie YARRL SPÓŁKA AKCYJNA

Rok 2023

2023.12.27 Raport bieżący nr 53/2023
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z X-CODE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2023.12.22 Raport bieżący nr 52/2023
Podpisanie umowy ramowej ze Skarbem Państwa - Centrum Informatyki Resortu na realizację prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych resortu finansów.
15.12.2023 Raport bieżący nr 51/2023
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki ProService Finteco sp. z o.o.
06.12.2023 Raport bieżący nr 50/2023
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i zmiany firmy Spółki na yarrl S.A.
06.12.2023 Raport bieżący nr 49/2023
Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
28.11.2023  Raport bieżący nr 48/2023
Podpisanie umowy wykonawczej ze spółką Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
22.11.2023  Raport bieżący nr 47/2023
Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
22.11.2023  Raport bieżący nr 46/2023
Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 22 listopada 2023 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
22.11.2023  Raport bieżący nr 45/2023
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2023 r.
15.11.2023  Raport bieżący nr 44/2023
Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
26.10.2023  Raport bieżący nr 43/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26.10.2023  Raport bieżący EBI nr 2/2023
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na NWZA
24.10.2023  Raport bieżący 42/2023
Podpisanie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
06.10.2023  Raport bieżący 41/2023
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
05.10.2023  Raport bieżący 40/2023
Otrzymanie not obciążeniowych.
05.10.2023  Raport bieżący 39/2023
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
04.10.2023  Raport bieżący 38/2023
Powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
02.10.2023  Raport bieżący 37/2023
Rejestracja przez KRS połączenia między Spółką UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz Spółką pTAG sp. z o.o.
02.10.2023 - Raport bieżący 36/2023
Podpisanie umowy wykonawczej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
21.09.2023 - Raport bieżący 35/2023
Podpisanie umowy ramowej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego
20.09.2023 - Raport bieżący 34/2023
Zawiadomienie o zbyciu akcji - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
30.08.2023 - Raport bieżący 33/2023
Powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

25.08.2023 - Raport bieżący 32/2023

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PTAG sp. z o.o. uchwały o połączeniu z Emitentem

18.08.2023 - Raport bieżący 31/2023

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

16.08.2023 - Raport bieżący 30/2023

Udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta w związku z planowanym połączeniem spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o.

08.08.2023 - Raport bieżący 29/2023

Wniesienie wniosku o ustanowienie hipoteki

02.08.2023 - Raport bieżący 28/2023

Podpisanie umowy ramowej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego

31.07.2023 - Raport bieżący 27/2023

Powołanie Członka Zarządu

21.07.2023 - Raport bieżący 26/2023

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

18.07.2023 - Raport bieżący 25/2023

Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

18.07.2023 - Raport bieżący 24/2023

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

06.07.2023 - Raport bieżący 23/2023

Zawarcie znaczącej umowy

30.06.2023 - Raport bieżący 22/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu i powołanie Członków Zarządu

30.06.2023 - Raport bieżący 21/2023

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów

30.06.2023 - Raport bieżący 20/2023

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.

16.06.2023 - Raport bieżący 19/2023

Zawarcie umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

12.06.2023 -Raport bieżący 18/2023

Zawarcie umowy pożyczki

02.06.2023 - Raport bieżący 17/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

02.06.2023 - Raport bieżący EBI nr 1/2023

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA

31.05.2023 -Raport bieżący 16/2023

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06/06/2023

26.05.2023 - Raport bieżący 15/2023

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

25.05.2023 - Raport bieżący 14/2023

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

15.05.2023 - Raport bieżący 13/2023

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

05.05.2023 - Korekta do Raportu bieżącego 12/2023

Korekta raportu – błędny numer raportu

28.04.2023 - Raport bieżący 12/2023

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

27.04.2023 - Raport bieżący 11/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z planowanym połączeniem Emitenta ze spółką pTAG sp. z o.o.

25.04.2023 - Korekta raportu bieżącego 10/2023

Korekta raportu bieżącego

21.04.2023 - Raport bieżący nr 10/2023 Unima 2000

Powołanie Członka Zarządu

21.04.2023 - Raport bieżący nr 09/2023 Unima 2000

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

07.04.2023 - Raport bieżący nr 08/2023 Unima 2000

Korekta raportów bieżących 46/2022 i 61/2022

06.04.2023 - Raport bieżący nr 07/2023 Unima 2000

Opinia biegłego sądowego z badania Planu Połączenia spółek

31.03.2023 - Raport bieżący nr 06/2023 Unima 2000

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

20.03.2023 - Raport bieżący nr 05/2023 Unima 2000

Informacja o podjęciu decyzji przez Zarząd o dokonaniu odpisów aktualizujących aktywa, utworzeniu rezerw, rozwiązaniu aktywa na podatek dochodowy, mających wpływ na wyniki prezentowane za 2022 rok.

09.03.2023 - Raport bieżący nr 04/2023 Unima 2000

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

28.02.2023 - Raport bieżący nr 03/2023 Unima 2000

Podpisanie Planu Połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości

25.01.2023 - Raport bieżący nr 02/2023 Unima 2000

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

24.01.2023 - Raport bieżący nr 01/2023 Unima 2000

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Rok 2022

29.12.2022

Raport bieżący nr 63/2022

Przedłużenie terminu ważności listu intencyjnego z pTAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
30.11.2022

Raport bieżący nr 62/2022

Akcjonariusze obecni na NWZA Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 listopada 2022 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
30.11.2022

Raport bieżący nr 61/2022

Powołanie osób nadzorujących
30.11.2022

Raport bieżący nr 60/2022

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2022 r.
14.11.2022

Raport bieżący nr 59/2022

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji i osiągnięciu 31,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ.
10.11.2022

Raport bieżący nr 58/2022

Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej
10.11.2022

Raport bieżący nr 57/2022

Aktualizacja raportu bieżącego 44/2022 – wygaśnięcie porozumienia
10.11.2022

Raport bieżący nr 56/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
09.11.2022

Raport bieżący nr 55/2022

Zawiadomienie o zbyciu akcji – obniżenie udziału poniżej progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
08.11.2022

Raport bieżący nr 54/2022

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
08.11.2022

Raport bieżący nr 53/2022

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki
08.11.2022

Raport bieżący nr 52/2022

Zawarcie umowy pożyczki z pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
07.11.2022

Raport bieżący nr 51/2022

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza
04.11.2022

Raport bieżący nr 50/2022

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza
02.11.2022

Raport bieżący nr 49/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28.10.2022

Raport bieżący nr 48/2022

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
28.10.2022

Raport bieżący nr 47/2022

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
27.10.2022

Raport bieżący nr 46/2022

Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej
26.10.2022

Raport bieżący nr 45/2022

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
25.10.2022

Raport bieżący nr 44/2022

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy
25.10.2022

Raport bieżący nr 43/2022

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
25.10.2022

Korekta do raportu bieżącego nr 42/2022

Korekta raportu bieżącego 42/2022 – oczywista omyłka pisarska
25.10.2022

Raport bieżący nr 42/2022

Zawiadomienie o zbyciu akcji – obniżenie udziału poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
25.10.2022

Raport bieżący nr 41/2022

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
24.10.2022

Raport bieżący nr 40/2022

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
10.10.2022

Korekta do raportu bieżącego nr 39/2022

Korekta raportu bieżącego 39/2022
06.10.2022

Raport bieżący nr 39/2022

Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
06.10.2022

Raport bieżący nr 38/2022

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
03.10.2022

Raport bieżący nr 37/2022

Korekta prezentacji danych w raporcie półrocznym 2022
29.09.2022

Raport bieżący nr 36/2022

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego połączenia potencjałów Emitenta i pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
13.09.2022

Raport bieżący nr 35/2022

Aktualizacja strategii UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2023-2026
01.09.2022

Raport bieżący nr 34/2022

Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną
29.08.2022

Korekta raportu bieżącego nr 33/2022

Korekta raportu bieżącego nr 33/2022
25.08.2022

Raport bieżący nr 33/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
17.08.2022

Raport bieżący nr 32/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
10.08.2022

Raport bieżący nr 31/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
25.07.2022

Raport bieżący nr 30/2022

Zawarcie istotnej umowy z EUVIC sp. z o.o.
22.07.2022

Raport bieżący nr 29/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
15.07.2022

Raport bieżący nr 28/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
12.07.2022

Raport bieżący nr 27/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
08.07.2022

Raport bieżący nr 26/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
06.07.2022

Raport bieżący nr 25/2022

Strategia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2022-2023
24.06.2022

Raport bieżący nr 24/2022

Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
22.06.2022

Raport bieżący nr 23/2022

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
22.06.2022

Raport bieżący nr 22/2022

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.
06.06.2022

Raport bieżący nr 21/2022

Korekta raportu bieżącego nr 21/2022
03.06.2022

Raport bieżący nr 21/2022

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki
31.05.2022

Raport bieżący nr 20/2022

Aneks do znaczącej umowy
30.05.2022

Raport bieżący nr 19/2022

Korekta w prezentacji danych raportu za I kwartał 2022
26.05.2022

Raport bieżący nr 18/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26.05.2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
12.05.2022

Raport bieżący nr 17/2022

Zawarcie znaczącej umowy
11.05.2022

Raport bieżący nr 16/2022

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 11 maja 2022 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
11.05.2022

Raport bieżący nr 15/2022

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
11.05.2022

Raport bieżący nr 14/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 r.
10.05.2022

Raport bieżący nr 13/2022

Rezygnacja osób nadzorujących
27.04.2022

Raport bieżący nr 12/2022

Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 – w zakresie formatu i prezentacji danych
11.04.2022

Raport bieżący nr 11/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07.04.2022

Raport bieżący nr 10/2022

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
30.03.2022

Korekta raportu bieżącego nr 9/2022

Korekta raportu bieżącego nr 9/2022 – oczywista omyłka pisarska
24.03.2022

Raport bieżący 9/2022 Unima 2000

Zawarcie listu intencyjnego
16.03.2022

Raport bieżący 8/2022 Unima 2000

Zawarcie umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego.
11.03.2022

Raport bieżący 7/2022 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
01.03.2022

Raport bieżący 6/2022 Unima 2000

Informacja w sprawie zbycia akcji własnych Emitenta
28.02.2022

Raport bieżący 5/2022 Unima 2000

Informacja w sprawie zbycia akcji własnych Emitenta
23.02.2022

Raport bieżący 4/2022 Unima 2000

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu i faktoringu odwrotnego przez spółkę zależną Emitenta
21.02.2022

Raport bieżący 3/2022 Unima 2000

Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zbycia akcji własnych
28.01.2022

Raport bieżący 2/2022 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
28.01.2022

Raport bieżący 1/2022 Unima 2000

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Rok 2021

14.12.2021

Raport bieżący 42/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
13.12.2021

Raport bieżący 41/2021 Unima 2000

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
10.12.2021

Raport bieżący 40/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o zbyciu akcji – obniżenie udziału poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
08.12.2021

Raport bieżący 39/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o zbyciu akcji – obniżenie udziału poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 38/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 37/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 37/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 36/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 35/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 34/2021 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
02.12.2021

Raport bieżący 33/2021 Unima 2000

Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji
02.12.2021

Raport bieżący 32/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy
30.11.2021

Raport bieżący 31/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy
26.11.2021

Raport bieżący 30/2021 Unima 2000

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
19.11.2021

Raport bieżący 29/2021 Unima 2000

Korekta w prezentacji danych raportu za III kwartał 2021
15.10.2021

Raport bieżący 28/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy
29.09.2021

Raport bieżący 27/2021 Unima 2000

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
29.07.2021

Raport bieżący EBI 2/2021 Unima 2000

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna – informacje o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13.07.2021

Raport bieżący nr 25/2021 Unima 2000

Przyjęcie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta
13.07.2021

Raport bieżący nr 24/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy
09.07.2021

Raport bieżący nr 23/2021 Unima 2000

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
30.06.2021

Raport bieżący nr 22/2021 Unima 2000

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
30.06.2021

Raport bieżący nr 21/2021 Unima 2000

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.
28.06.2021

Raport bieżący nr 20/2021 Unima 2000

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
24.06.2021

Raport bieżący nr 19/2021 Unima 2000

Powołanie Członków Zarządu
24.06.2021

Raport bieżący nr 18/2021 Unima 2000

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
16.06.2021

Raport bieżący nr 17/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy
02.06.2021

Raport bieżący nr 16/2021 Unima 2000

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31.05.2021

Raport bieżący EBI nr 1/2021 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
13.07.2021

Raport bieżący nr 24/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy
26.05.2021

Raport bieżący nr 15/2021 Unima 2000:

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu
13.05.2021

Raport bieżący nr 14/2021 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku
11.05.2021

Raport bieżący nr 13/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
10.05.2021

Raport bieżący nr 12/2021 Unima 2000:

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie opcji strategicznych
29.04.2021

Raport bieżący nr 11/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
27.04.2021

Raport bieżący nr 10/2021 Unima 2000:

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
27.04.2021

Raport bieżący nr 09/2021 Unima 2000:

Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki
27.04.2021

Raport bieżący nr 08/2021 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15.04.2021

Raport bieżący nr 07/2021 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
09.04.2021

Raport bieżący nr 06/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
26.02.2021

Raport bieżący nr 05/2021 Unima 2000:

Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej
24.02.2021

Raport bieżący nr 04/2021 Unima 2000:

Podpisanie listu intencyjnego w celu zawarcia umowy znaczącej
11.02.2021

Raport bieżący nr 03/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
05.02.2021

Raport bieżący nr 02/2021 Unima 2000

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
25.01.2021

Raport bieżący nr 01/2021 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Rok 2020

27.11.2020

Raport bieżący nr 26/2020 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 26 listopada 2020 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym WZ
27.11.2020

Raport bieżący nr 25/2020 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2020 r.
16.11.2020

Raport bieżący nr 24/2020 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
03.11.2020

Raport bieżący nr 23/2020 Unima 2000:

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30.10.2020

Raport bieżący nr 2/2020 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na NWZA
30.10.2020

Raport bieżący nr 22/2020 Unima 2000:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
20.10.2020

Raport bieżący nr 21/2020 Unima 2000:

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06.10.2020

Raport bieżący nr 20/2020 Unima 2000:

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
23.09.2020

Raport bieżący nr 19/2020 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
22.09.2020

Raport bieżący nr 18/2020 Unima 2000:

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
09.09.2020

Raport bieżący nr 17/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
08.09.2020

Raport bieżący nr 16/2020 Unima 2000:

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19.08.2020

Raport bieżący nr 15/2020 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
19.08.2020

Raport bieżący nr 14/2020 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 r.
18.08.2020

Raport bieżący nr 13/2020 Unima 2000:

Wypłata dywidendy
18.08.2020

Raport bieżący nr 12/2020 Unima 2000:

Powołanie osób nadzorujących
17.08.2020

Raport bieżący nr 11/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
17.07.2020

Raport bieżący nr 10/2020 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17.07.2020

Raport bieżący nr 1/2020 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
19.05.2020

Raport bieżący nr 9/2020 Unima 2000

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
13.05.2020

Raport bieżący nr 8/2020 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
07.05.2020

Raport bieżący nr 7/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
21.04.2020

Raport bieżący nr 6/2020 Unima 2000:

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
16.04.2020

Raport bieżący nr 5/2020 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
18.03.2020

Raport bieżący nr 4/2020 Unima 2000:

Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku
04.02.2020

Raport bieżący nr 3/2020 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
31.01.2020

Raport bieżący nr 2/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
28.01.2020

Raport bieżący nr 1/2020 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Rok 2019

18.09.2019

Raport bieżący nr 22/2019 Unima 2000:

Odwołanie Członka Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
05.09.2019

Raport bieżący nr 21/2019 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
22.08.2019

Raport bieżący nr 20/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
07.08.2019

Raport bieżący nr 19/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
22.07.2019

Raport bieżący nr 18/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
15.07.2019

Raport bieżący nr 17/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
19.06.2019

Raport bieżący nr 16/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
18.06.2019

Raport bieżący nr 15/2019 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
18.06.2019

Raport bieżący nr 14/2019 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.
03.06.2019

Raport bieżący nr 13/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
22.05.2019

Raport bieżący nr 12/2019 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
22.05.2019 | EBI

Raport bieżący nr 1/2019 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
20.05.2019

Raport bieżący nr 11/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
10.05.2019

Raport bieżący nr 10/2019 Unima 2000:

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
17.04.2019

Raport bieżący nr 9/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
15.04.2019

Raport bieżący nr 8/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
15.04.2019

Raport bieżący nr 7/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
08.04.2019

Raport bieżący nr 6/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
05.04.2019

Raport bieżący nr 5/2019 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
02.04.2019

Raport bieżący nr 4/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
04.03.2019

Raport bieżący nr 3/2019 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
31.01.2019

Raport bieżący nr 2/2019 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
28.01.2019

Raport bieżący nr 1/2019 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Rok 2018

05.12.2018

Raport bieżący nr 29/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
30.11.2018

Raport bieżący nr 28/2018 Unima 2000:

Powzięcie informacji o wyborze oferty Spółki
27.11.2018

Raport bieżący nr 27/2018 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy
20.11.2018

Raport bieżący nr 26/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
09.10.2018

Raport bieżący nr 25/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
26.09.2018

Raport bieżący nr 24/2018 Unima 2000:

Informacja o uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze 2018 roku
18.07.2018

Raport bieżący nr 23/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
22.06.2018

Raport bieżący nr 22/2018/K Unima 2000:

Korekta raportu bieżącego nr 22/2018 – uzupełnienie treści raportu bieżącego
22.06.2018

Raport bieżący nr 22/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
20.06.2018

Raport bieżący nr 21/2018 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
19.06.2018

Raport bieżący nr 20/2018 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.
19.06.2018

Raport bieżący nr 19/2018 Unima 2000:

Wypłata dywidendy
19.06.2018

Raport bieżący nr 18/2018 Unima 2000:

Powołanie osoby nadzorującej
19.06.2018

Raport bieżący nr 17/2018 Unima 2000:

Wybór Członków Zarządu na nową kadencję
18.06.2018

Raport bieżący nr 16/2018 Unima 2000:

Główne założenia strategii Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2018-2020
05.06.2018

Raport bieżący nr 15/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
25.05.2018 | EBI

Raport bieżący nr 1/2018 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA
23.05.2018

Raport bieżący nr 14/2018 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21.05.2018

Raport bieżący nr 13/2018 Unima 2000:

Zakończenie realizacji programu skupu akcji własnych
15.05.2018

Raport bieżący nr 12/2018 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
26.04.2018

Raport bieżący nr 11/2018 Unima 2000:

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 10/2018
26.04.2018

Raport bieżący nr 10/2018 Unima 2000:

Rekomendacja WZA wypłaty dywidendy
20.04.2018

Raport bieżący nr 9/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
11.04.2018

Raport bieżący nr 8/2018 Unima 2000:

Przyjęcie znaczącego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta
21.03.2018

Raport bieżący nr 7/2018 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy
20.03.2018

Raport bieżący nr 6/2018 Unima 2000:

Aktualizacja raportu bieżącego nr 33/2016 dotyczącego przyjęcia regulaminu i rozpoczęcia skupu akcji własnych
20.03.2018

Raport bieżący nr 5/2018 Unima 2000:

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
29.01.2018

Raport bieżący nr 5/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
16.01.2018

Raport bieżący nr 3/2018 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
15.01.2018

Raport bieżący nr 2/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
15.01.2018

Raport bieżący nr 1/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

Rok 2017

27.12.2017

Raport bieżący nr 36/2017 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
14.12.2017

Raport bieżący nr 35/2017 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
17.11.2017

Raport bieżący nr 34/2017 Unima 2000:

Przyjęcie znaczącego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta
18.10.2017 | EBI

Raport bieżący nr 5/2017 Unima 2000:

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
18.10.2017 | EBI

Raport bieżący nr 4/2017 Unima 2000:

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
05.10.2017

Raport bieżący nr 33/2017 Unima 2000:

Powołanie osoby nadzorującej
04.10.2017

Raport bieżący nr 32/2017 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
29.09.2017

Raport bieżący nr 31/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
24.08.2017

Raport bieżący nr 29/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
17.08.2017

Raport bieżący nr 28/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
07.08.2017

Raport bieżący nr 27/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
25.07.2017

Raport bieżący nr 26/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
25.07.2017

Raport bieżący nr 25/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
18.07.2017

Raport bieżący nr 24/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
12.07.2017

Raport bieżący nr 23/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
10.07.2017

Raport bieżący nr 22/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
27.06.2017 | EBI

Raport bieżący nr 3/2017 Unima 2000:

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21.06.2017

Raport bieżący nr 21/2017 Unima 2000:

Powołanie osób nadzorujących
21.06.2017

Raport bieżący nr 20/2017 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na WZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
21.06.2017

Raport bieżący nr 19/2017 Unima 2000:

Wypłata dywidendy
21.06.2017

Raport bieżący nr 18/2017 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.
01.06.2017

Raport bieżący nr 17/2017 Unima 2000:

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.
24.05.2017

Raport bieżący nr 16/2017 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24.05.2017 | EBI

Raport bieżący nr 2/2017 Unima 2000:

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2016
24.05.2017 | EBI

Raport bieżący nr 1/2017 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA
24.05.2017

Raport bieżący nr 15/2017 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21.04.2017

Raport bieżący nr 14/2017 Unima 2000:

Rekomendacja WZA wypłaty dywidendy
03.04.2017

Raport bieżący nr 13/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
16.03.2017

Raport bieżący nr 12/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
15.03.2017

Raport bieżący nr 11/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
14.03.2017

Raport bieżący nr 10/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
13.03.2017

Raport bieżący nr 9/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
10.03.2017

Raport bieżący nr 8/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
08.02.2017

Raport bieżący nr 7/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
26.01.2017

Raport bieżący nr 6/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
26.01.2017

Raport bieżący nr 5/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
26.01.2017

Raport bieżący nr 4/2017 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
24.01.2017

Raport bieżący nr 3/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
18.01.2017

Raport bieżący nr 2/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
05.01.2017

Raport bieżący nr 1/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

Rok 2016

22.11.2016

Raport bieżący nr 33/2016 Unima 2000:

Przyjęcie regulaminu i rozpoczęcie skupu akcji własnych
05.09.2016

Raport bieżący nr 32/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
17.08.2016

Raport bieżący nr 31/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
25.07.2016

Raport bieżący nr 30/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
7.07.2016

Raport bieżący nr 29/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
1.07.2016

Raport bieżący nr 28/2016 Unima 2000:

Zawarcie umowy znaczącej
14.06.2016

Raport bieżący nr 27/2016 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
14.06.2016

Raport bieżący nr 26/2016 Unima 2000:

Wypłata dywidendy
14.06.2016

Raport bieżący nr 25/2016 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016
18.05.2016

Raport bieżący nr 24/2016 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17.05.2016 | EBI

Raport bieżący nr 3/2016 Unima 2000:

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2015
17.05.2016 | EBI

Raport bieżący nr 2/2016 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA
17.05.2016

Raport bieżący nr 23/2016 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16.05.2016

Raport bieżący nr 22/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
10.05.2016

Raport bieżący nr 21/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
09.05.2016

Raport bieżący nr 20/2016 Unima 2000:

Rekomendacja na WZA wypłaty dywidendy
06.05.2016

Raport bieżący nr 19/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
19.04.2016

Raport bieżący nr 18/2016 Unima 2000:

Wpis w KRS połączenia spółek Lockus sp. z o.o. i Teleinvention sp. z o.o.
29.03.2016

Raport bieżący nr 17/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
16.03.2016

Raport bieżący nr 16/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
04.03.2016

Raport bieżący nr 15/2016 Unima 2000:

Uchwały o połączeniu spółek zależnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
22.02.2016

Raport bieżący nr 14/2016 Unima 2000:

Informacja o wygraniu przetargu publicznego
18.02.2016

Raport bieżący nr 13/2016 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 16 lutego 2016 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym NWZ
17.02.2016

Raport bieżący nr 12/2016 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2016r.
17.02.2016

Raport bieżący nr 11/2016 Unima 2000:

Wypłata dywidendy
10.02.2016

Raport bieżący nr 10/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
09.02.2016

Raport bieżący nr 9/2016 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
28.01.2016

Raport bieżący nr 5/2016 Unima 2000:

Korekta/ uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 z 20.01.2016r.
28.01.2016

Raport bieżący nr 8/2016 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2016 roku raportów okresowych
21.01.2016

Raport bieżący nr 7/2016 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku
20.01.2016

Raport bieżący nr 6/2016 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
20.01.2016

Raport bieżący nr 5/2016 Unima 2000:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
20.01.2016

Raport bieżący nr 4/2016 Unima 2000:

Decyzja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014
19.01.2016

Raport bieżący nr 3/2016 Unima 2000:

Wyrażenie zgody na połączenie spółek zależnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
11.01.2016

Raport bieżący nr 2/2016 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
08.01.2016 | EBI

Raport bieżący nr 1/2016 Unima 2000:

Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
04.01.2016

Raport bieżący nr 1/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

Rok 2015

2015-12-30

Raport bieżący nr 55/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-12-22

Raport bieżący nr 54/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-21

Raport bieżący nr 53/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-17

Raport bieżący nr 52/2015 Unima 2000:

Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.
2015-12-09

Raport bieżący nr 51/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-08

Raport bieżący nr 50/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-12-02

Raport bieżący nr 49/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-12-02

Raport bieżący nr 49/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-12-01

Raport bieżący nr 48/2015 Unima 2000:

Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.
2015-11-18

Raport bieżący nr 47/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-11-04

Raport bieżący nr 46/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-11-03

Raport bieżący nr 45/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-10-08

Raport bieżący nr 44/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-10-02

Raport bieżący nr 43/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2015-09-24

Raport bieżący nr 42/2015 Unima 2000:

Odstąpienie od umów kupna akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2%.
2015-09-22

Raport bieżący nr 41/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-09-18

Raport bieżący nr 40/2015 Unima 2000:

Odstąpienie od umów sprzedaży akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i powrotne przekroczenie progów 15%, 20%, 25% głosów oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2%.
2015-09-18

Raport bieżący nr 39/2015 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2015-09-16

Raport bieżący nr 38/2015 Unima 2000:

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.
2015-09-15

Raport bieżący nr 37/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta
2015-09-11

Raport bieżący nr 36/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-09-11

Raport bieżący nr 36/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-09-09

Raport bieżący nr 35/2015 Unima 2000:

Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej
2015-08-13

Raport bieżący nr 34/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-07-22

Raport bieżący nr 33/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%
2015-07-21

Raport bieżący nr 32/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-07-21

Raport bieżący nr 31/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progów 10 oraz 15% głosów przez akcjonariusza
2015-07-20

Raport bieżący nr 30/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-07-17

Raport bieżący nr 29/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-07-02

Raport bieżący nr 28/2015 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA
2015-07-01

Raport bieżący nr 27/2015 Unima 2000:

Wybór Członków Rady Nadzorczej
2015-07-01

Raport bieżący nr 26/2015 Unima 2000:

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia
2015-07-01

Raport bieżący nr 25/2015 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015
2015-06-26

Raport bieżący nr 24/2015 Unima 2000:

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2015-06-25

Raport bieżący nr 23/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2015-06-25

Raport bieżący nr 22/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2015-06-23

Raport bieżący ESPI/EBI nr 1/2015

Opinia RN dot. porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA
2015-06-23

Raport bieżący nr 21/2015 Unima 2000:

Wybór Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję
2015-06-09

Raport bieżący nr 20/2015 Unima 2000:

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2014
2015-06-08

Raport bieżący nr 19/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-06-03

Raport bieżący nr 18/2015 Unima 2000:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-05-28

Raport bieżący nr 17/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-05-22

Raport bieżący nr 16/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progu 5% głosów
2015-05-20

Raport bieżący nr 15/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progu 25% głosów w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%
2015-05-19

Raport bieżący nr 14/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta
2015-05-13

Raport bieżący nr 13/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-05-13

Raport bieżący nr 12/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-04-23

Raport bieżący nr 11/2015 Unima 2000:

Raport bieżący
2015-04-07

Raport bieżący nr 10/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-03-19

Raport bieżący nr 9/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2015-03-18

Raport bieżący nr 8/2015 Unima 2000:

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-02-12

Raport bieżący nr 7/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-02-04

Raport bieżący nr 6/2015 Unima 2000

Zawarcie znaczącej umowy
2015-02-02

Raport bieżący nr 5/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2015-01-30

Raport bieżący nr 4/2015 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2015-01-30

Raport bieżący nr 3/2015 Unima 2000:

Główne założenia strategii Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2015-2017
2015-02-26

Raport bieżący nr 2/2015 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2014 roku
2015-02-26

Raport bieżący nr 1/2015 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2015 roku raportów okresowych

Rok 2014

2014-12-19

Raport bieżący nr 35/2014 Unima 2000:

Objęcie udziałów przez Spółkę zależną
2014-12-19

Raport bieżący nr 34/2014 Unima 2000:

Zbycie udziałów w Spółce zależnej
2014-12-19

Raport bieżący nr 33/2014 Unima 2000:

Objęcie udziałów w Spółce zależnej
2014-12-16

Raport bieżący nr 32/2014 Unima 2000:

Objęcie udziałów w Spółce zależnej
2014-12-15

Raport bieżący nr 31/2014 Unima 2000:

Korekta raportu bieżącego nr 31/2014 z 12.12.2014r.
2014-12-02

Raport bieżący nr 30/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-11-28

Raport bieżący nr 29/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2014-11-12

Raport bieżący nr 28/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-11-03

Raport bieżący nr 27/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-10-24

Raport bieżący nr 26/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-09-08

Raport bieżący nr 25/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-09-02

Raport bieżący nr 24/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2014-07-31

Raport bieżący nr 23/2014 Unima 2000:

Unima 2000: Zakończenie skupu akcji własnych
2014-06-24

Raport bieżący nr 22/2014 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima2000 S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA
2014-06-24

Raport bieżący nr 21/2014 Unima 2000:

Powołanie osób nadzorujących
2014-06-24

Raport bieżący nr 20/2014 Unima 2000:

Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014
2014-06-09

Raport bieżący nr 2/2014:

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2013
2014-06-09

Raport bieżący nr 1/2014:

Opinia RN dot. porzadku obrad oraz projektów uchwał na WZA
2014-06-09

Raport bieżący nr 19/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2014-05-28

Raport bieżący nr 18/2014 Unima 2000:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-05-16

Raport bieżący nr 17/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2014-05-15

Raport bieżący nr 16/2014 Unima 2000:

Korekta formularza „rozszerzonego” raportu kwartalnego QSr 1/2014 za I kwartał 2014 roku
2014-05-14

Raport bieżący nr 15/2014:

Aneks do znaczącej umowy
2014-05-05

Raport bieżący nr 14/2014 Unima 2000:

Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 z 30.04.2014
2014-04-30

Raport bieżący nr 14/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2014-04-25

Raport bieżący nr 13/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2014-04-25

Raport bieżący nr 12/2014 Unima 2000:

Raport bieżący
2014-04-01

Raport bieżący nr 11/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-03-18

Raport bieżący nr 10/2014 Unima 2000:

Wybór biegłego
2014-03-07

Raport bieżący nr 09/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-03-07

Raport bieżący nr 08/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-03-06

Raport bieżący nr 07/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-03-06

Raport bieżący nr 06/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-01-29

Raport bieżący nr 05/2014 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2013 roku
2014-01-29

Raport bieżący nr 04/2014 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2014 roku raportów okresowych
2014-01-22

Raport bieżący nr 03/2014 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2014-01-17

Raport bieżący nr 02/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2014-01-15

Raport bieżący nr 01/2014 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.

Rok 2013

2013-12-16

Raport bieżący nr 29/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-12-02

Raport bieżący nr 28/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-11-04

Raport bieżący nr 27/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-10-18

Raport bieżący nr 26/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-10-02

Raport bieżący nr 25/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-09-24

Raport bieżący nr 24/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-09-23

Raport bieżący nr 23/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-09-17

Raport bieżący nr 22/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-09-10

Raport bieżący nr 21/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-09-09

Raport bieżący nr 20/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-09-06

Raport bieżący nr 19/2013 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2013-09-04

Raport bieżący nr 18/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-08-06

Raport bieżący nr 17/2013 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy
2013-06-21

Raport bieżący nr 16/2013 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013
2013-06-21

Raport bieżący nr 15/2013 Unima 2000:

Wypłata dywidendy
2013-06-21

Raport bieżący nr 14/2013 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2013 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA
2013-06-12

Raport bieżący nr 13/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-06-07

Raport bieżący nr 12/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-06-06

Raport bieżący nr 11/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-06-05

Raport bieżący nr 10/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2013-05-27

Raport bieżący nr 9/2013 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2013-05-23

Raport bieżący nr 8/2013 Unima 2000:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2013-05-16

Raport bieżący nr 7/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-05-06

Raport bieżący nr 6/2013 Unima 2000:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
2013-01-30

Raport bieżący nr 5/2013 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2013 roku raportów okresowych
2013-01-30

Raport bieżący nr 5/2013 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2013 roku raportów okresowych
2013-01-29

Raport bieżący nr 4/2013 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku
2013-01-23

Raport bieżący nr 3/2013 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2013-01-16

Raport bieżący nr 2/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy
2013-01-07

Raport bieżący nr 1/2013 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

Rok 2012

2012-11-28

Raport bieżący nr 23/2012 Unima 2000:

Wybór biegłego
2012-10-05

Raport bieżący nr 22/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2012-09-17

Raport bieżący nr 21/2012 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych
2012-07-31

Raport bieżący nr 20/2012:

Nabycie akcji własnych
2012-07-27

Raport bieżący nr 19/2012:

Zawarcie znaczącej umowy
2012-06-26

Raport bieżący nr 18/2012:

Uzupełnienie do Raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 14 czerwca 2012 dot. powołania Zarządu na nową kadencję
2012-06-15

Raport bieżący nr 17/2012:

Wydłużenia terminu skupu akcji własnych
2012-06-15

Raport bieżący nr 16/2012:

Wypłata dywidendy
2012-06-15

Raport bieżący nr 15/2012:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 w dniu 14 czerwca 2012 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA
2012-06-15

Raport bieżący nr 14/2012:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2012
2012-06-14

Raport bieżący nr 13/2012:

Wybór Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję
2012-06-14

Raport bieżący nr 12/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2012-05-25

Raport bieżący nr 11/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2012-05-24

Raport bieżący nr 10/2012:

Aneks do znaczącej umowy
2012-05-18

Raport bieżący nr 9/2012:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-05-15

Raport bieżący nr 8/2012:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
2012-04-05

Raport bieżący nr 7/2012:

Zawarcie znaczącej umowy
2012-03-29

Raport bieżący nr 6/2012:

Zawarcie znaczącej umowy
2012-03-28

Raport bieżący nr 5/2012:

Wybór biegłego
2012-03-07

Raport bieżący nr 4/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2012-01-30

Raport bieżący nr 3/2012:

Terminy przekazywania w 2012 roku raportów okresowych
2012-01-27

Raport bieżący nr 2/2012:

Wykaz raportów opublikowanych w 2011 roku
2012-01-10

Raport bieżący nr 1/2012:

Nabycie akcji własnych

Rok 2011

2011-12-28

Raport bieżący nr 29/2011:

Transakcje na akcjach Członka Rady Nadzorczej
2011-12-23

Raport bieżący nr 28/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-12-16

Raport bieżący nr 27/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-12-05

Raport bieżący nr 26/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-11-28

Raport bieżący nr 25/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-11-18

Raport bieżący nr 24/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-10-29

Raport bieżący nr 23/2011:

Znacząca umowa Emitenta
2011-10-29

Raport bieżący nr 22/2011:

2011-10-25

Raport bieżący nr 21/2011:

Zmiany w Zarządzie Spółki
2011-10-21

Raport bieżący nr 20/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-10-17

Raport bieżący nr 19/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-10-13

Raport bieżący nr 18/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-09-26

Raport bieżący nr 17/2011:

Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej
2011-08-02

Raport bieżący nr 16/2011:

Wprowadzenie akcji serii F na GWP
2011-07-21

Raport bieżący nr 15/2011:

Objęcie udziałów w spółce iGPM Sp. z o.o.
2011-07-05

Raport bieżący nr 14/2011:

Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW
2011-07-05

Raport bieżący nr 13/2011:

Zawarcie znaczącej umowy
2011-06-13

Raport bieżący nr 12/2011:

Nabycie akcji własnych
2011-05-31

Raport bieżący nr 11/2011:

Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 30.05.2011
2011-05-31

Raport bieżący nr 11/2011:

Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 30.05.2011
2011-05-31

Raport bieżący nr 10/2011:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki w dniu 30 maja 2011
2011-05-30

Raport bieżący nr 9/2011:

Zawarcie znaczącej umowy
2011-05-09

Raport bieżący nr 8/2011:

Wybór biegłego rewidenta
2011-05-04

Raport bieżący nr 7/2011:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-04-29

Raport bieżący nr 6/2011:

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdań za 2010 rok
2011-03-11

Raport bieżący nr 5/2011:

Rejestracja akcji serii F w KRS
2011-02-09

Raport bieżący nr 4/2011:

Korekta terminu publikacji raportu za III kwartał 2011
2011-01-31

Raport bieżący nr 3/2011:

Wykaz raportów opublikowanych w 2010 roku
2011-01-31

Raport bieżący nr 2/2011:

Terminy publikacji raportów w 2011 roku
2011-01-14

Raport bieżący nr 1/2011:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta