Zarząd i Rada Nadzorcza

Sławomir Połukord

Prezes Zarządu

Bartosz Piasecki

Wiceprezes Zarządu

Piotr Żukowski

Członek Zarządu

Tagline

Podział zadań, obowiązków i schemat organizacyjny Zarządu yarrl S.A.

Wiceprezes Zarządu
odpowiada za strategię realizacji
Prezes Zarządu
odpowiada za strategię biznesową
Członek Zarządu
odpowiada za strategię sprzedaży

Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

Wojciech Wolny jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2005 – Założyciel i Prezes Zarządu gliwickiej spółki informatycznej Euvic Sp. z o.o.
 • od 2017 – Pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz architekta w spółce Euvic IT S.A.
 • od 2019 – Pełni funkcję Prezesa Zarządu Edge One Solutions Sp. z o.o.
Pozostałe doświadczenie:
 • Pomysłodawca „Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud” oraz Klastra Human Cloud.
 • od 2011 Członek Rady Nadzorczej w spółce Euvic Energia Sp. z o.o.  
 • od 2013 do 2015 Członek Rady Nadzorczej w spółce JCommerce S.A.
 • od 2016 Członek Rady Nadzorczej w spółce Hycom S.A.
 • od 2016  Członek Rady Nadzorczej w spółce Komex S.A.
 • od 2016 do 2020 Członek Rady Nadzorczej w spółce Bonair S.A
 • od 2017 do 2019. Członek Rady Nadzorczej w spółce Qumak S.A.
 • od 2017 Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • od 2019 Członek Rady Nadzorczej Madkom S.A.
 • od 2019 Członek Rady Nadzorczej w spółce Euvic Solutions S.A.
 • od 2021 Członek Rady Nadzorczej w spółce EO Networks EO S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (1996) oraz studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Warszawskim (2000).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2009 r. do dziś – Wiceprezes Zarządu eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2010 r. – 2011 r. – Członek Zarządu w Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2007 r. – 2009 r. – Członek Zarządu – CFO w Comp S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2000 r. – 2007 r. – Członek Zarządu – CFO w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2000 r. – 2014 r. zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

Bartosz Ćwikliński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej, na wydziale Finanse Przedsiębiorstw. W 2004 roku ukończył Studia Podyplomowe z  Audytu, na kierunku Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie razem z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Zdobył dyplom Kontrolera Wewnętrznego II stopnia oraz w 2009 roku, CIMA Instytutu Rachunkowości Zarządczej. W 2000 roku ukończył kurs dla kandydatów na głównych księgowych w Stowarzyszeniu Głównych Księgowych w Polsce. W 2007 roku uczestniczył w warsztatach, praktyki stosowania w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Gazetę Prawną. W 2007 ukończył seminarium „Konsolidacji Sprawozdań Finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Gazetę Prawną. W 2007 roku ukończył kurs „Obowiązki Informacyjne Emitenta Giełdowego”, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2017 prowadzi działalność gospodarczą głównie w obszarze consultingu finansowego
 • od 2017 do 2019 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego (09.2017-10.2017) oraz Wiceprezesa Zarządu (10.2017-11.2018) w spółce Qumak S.A.
 • od 04.2017 do 09.2017 pełnił funkcję COO/CFO w spółce Grape Up Sp. z o.o.
 • od 2010 do 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w spółce It Works S.A.
 • od 2006 do 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Software Mind S.A.
 • od2002 do 2006 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego w spółce Comarch S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

Artur Jedynak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Informatyki oraz Sztucznej Inteligencji. Posiada 21 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych oraz 10 lat doświadczenia w zarządzaniu Spółką giełdową na stanowisku Prezesa
Zarządu.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce KBJ S.A.
 • od 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce KBJ Services sp. z o.o.
 • od 2020 pełni funkcję Członka Zarządu  w spółce SoftyLabs Sp. z o.o.
 • od 2020 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Onvestor ASI Sp. z o.o.
 • od 2021 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce JR Holding ASI S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

2003 – 2004 – Uczelnia: SGH w Warszawie - Kierunek studiów: MBA prowadzone przez MCX na podstawie WEM
1999 – 2002 – Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach; tytuł zawodowy; Magister; kierunek studiów: Biznes/handel, ogólne

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • 2011 – do chwili obecnej – Założyciel i Prezes Zarządu iteo S.A.
 • 2018 – do chwili obecnej – Założyciel i członek zarządu SoDA – Software Development Association Poland
 • 2020 – do chwili obecnej – Inwestor („anioł biznesu”) w Nethansa – Marketplace Agency & e-commerce automation
 • 2004-2011 – Współzałożyciel oraz dyrektor sprzedaży w net-o-logy Sp.z o.o.
 • 2001-2004 – KAM w MCX Systems

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tagline

Rada Nadzorcza

Wojciech Wolny
Rafał Jagniewski
Bartosz Ćwikliński
Artur Jedynak
Jerzy Kufel
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie yarrl S.A.
w latach 2018-2024
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2023 r.
0
0
3
100
15 grudnia 2022 r.
0
0
1
100
15 grudnia 2021 r.
0
0
2
100
15 grudnia 2020 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2019 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2018 r.
1
33
2
66
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej
yarrl S.A. w latach 2018-2024
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2023 r.
0
0
3
100
15 grudnia 2022 r.
1
17
5
83
15 grudnia 2021 r.
3
60
2
40
15 grudnia 2020 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2019 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2018 r.
2
40
3
60

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie yarrl S.A. w latach 2011-2017