Zarząd i Rada Nadzorcza

Sławomir Połukord

Prezes Zarządu

Bartosz Piasecki

Wiceprezes Zarządu

Piotr Żukowski

Członek Zarządu

Tagline

Podział zadań, obowiązków i schemat organizacyjny Zarządu yarrl S.A.

Wiceprezes Zarządu
odpowiada za strategię realizacji
Prezes Zarządu
odpowiada za strategię biznesową
Członek Zarządu
odpowiada za strategię sprzedaży

Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

Wojciech Wolny jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2005 – Założyciel i Prezes Zarządu gliwickiej spółki informatycznej Euvic Sp. z o.o.
 • od 2017 – Pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz architekta w spółce Euvic IT S.A.
 • od 2019 – Pełni funkcję Prezesa Zarządu Edge One Solutions Sp. z o.o.
Pozostałe doświadczenie:
 • Pomysłodawca „Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud” oraz Klastra Human Cloud.
 • od 2011 Członek Rady Nadzorczej w spółce Euvic Energia Sp. z o.o.  
 • od 2013 do 2015 Członek Rady Nadzorczej w spółce JCommerce S.A.
 • od 2016 Członek Rady Nadzorczej w spółce Hycom S.A.
 • od 2016  Członek Rady Nadzorczej w spółce Komex S.A.
 • od 2016 do 2020 Członek Rady Nadzorczej w spółce Bonair S.A
 • od 2017 do 2019. Członek Rady Nadzorczej w spółce Qumak S.A.
 • od 2017 Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • od 2019 Członek Rady Nadzorczej Madkom S.A.
 • od 2019 Członek Rady Nadzorczej w spółce Euvic Solutions S.A.
 • od 2021 Członek Rady Nadzorczej w spółce EO Networks EO S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (1996) oraz studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Warszawskim (2000).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2009 r. do dziś – Wiceprezes Zarządu eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2010 r. – 2011 r. – Członek Zarządu w Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2007 r. – 2009 r. – Członek Zarządu – CFO w Comp S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2000 r. – 2007 r. – Członek Zarządu – CFO w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2000 r. – 2014 r. zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Spełniający kryteria niezależności

Wykształcenie:

Bartosz Ćwikliński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej, na wydziale Finanse Przedsiębiorstw. W 2004 roku ukończył Studia Podyplomowe z  Audytu, na kierunku Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie razem z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Zdobył dyplom Kontrolera Wewnętrznego II stopnia oraz w 2009 roku, CIMA Instytutu Rachunkowości Zarządczej. W 2000 roku ukończył kurs dla kandydatów na głównych księgowych w Stowarzyszeniu Głównych Księgowych w Polsce. W 2007 roku uczestniczył w warsztatach, praktyki stosowania w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Gazetę Prawną. W 2007 ukończył seminarium „Konsolidacji Sprawozdań Finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Gazetę Prawną. W 2007 roku ukończył kurs „Obowiązki Informacyjne Emitenta Giełdowego”, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2017 prowadzi działalność gospodarczą głównie w obszarze consultingu finansowego
 • od 2017 do 2019 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego (09.2017-10.2017) oraz Wiceprezesa Zarządu (10.2017-11.2018) w spółce Qumak S.A.
 • od 04.2017 do 09.2017 pełnił funkcję COO/CFO w spółce Grape Up Sp. z o.o.
 • od 2010 do 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w spółce It Works S.A.
 • od 2006 do 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Software Mind S.A.
 • od2002 do 2006 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego w spółce Comarch S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Spełniający kryteria niezależności

Wykształcenie:

Artur Jedynak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Informatyki oraz Sztucznej Inteligencji. Posiada 21 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych oraz 10 lat doświadczenia w zarządzaniu Spółką giełdową na stanowisku Prezesa
Zarządu.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce KBJ S.A.
 • od 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce KBJ Services sp. z o.o.
 • od 2020 pełni funkcję Członka Zarządu  w spółce SoftyLabs Sp. z o.o.
 • od 2020 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Onvestor ASI Sp. z o.o.
 • od 2021 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce JR Holding ASI S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Spełniający kryteria niezależności

Wykształcenie:

2003 – 2004 – Uczelnia: SGH w Warszawie - Kierunek studiów: MBA prowadzone przez MCX na podstawie WEM
1999 – 2002 – Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach; tytuł zawodowy; Magister; kierunek studiów: Biznes/handel, ogólne

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
 • 2011 – do chwili obecnej – Założyciel i Prezes Zarządu iteo S.A.
 • 2018 – do chwili obecnej – Założyciel i członek zarządu SoDA – Software Development Association Poland
 • 2020 – do chwili obecnej – Inwestor („anioł biznesu”) w Nethansa – Marketplace Agency & e-commerce automation
 • 2004-2011 – Współzałożyciel oraz dyrektor sprzedaży w net-o-logy Sp.z o.o.
 • 2001-2004 – KAM w MCX Systems

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Spełniający kryteria niezależności

Wykształcenie:
 • 2022 Certyfikowany doradca Sparketype
 • 2020 Change Management Practitioner Prosci
 • 2011 Praktyk Sztuki NLP
 • 2010 KinoMana - Hawajski nauczyciel pracy z ciałem
 • 2009 IntenationalCoaching Community- Certyfikacja w zakresie coachingu biznesowego
 • 2008 International Coaching - Certyfikacja coachingu
 • 2005 Diploma in ProffessionalSales, CIM Cookham, Berkshire, Wielka Brytania
 • 2003 MBA w Wyższej Szkole Biznesu/National Louis University
 • 1996 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) Zarządzanie i marketing

Wiele szkoleń, w tym (między innymi):

 • Program sprzedaży, Techniki  negocjacji, Techniki prezentacji, Zarządzanie terytorium, Finanse dla menedżerów niefinansowych, Program dla nowych menedżerów, Jakość- SO 9001, Szkolenia produktowe, Zarządzanie sprzedażą, Wyzwania przywódcze
Doświadczenie zawodowe:

2021 luty – do dziś – Świecąc CEO

 • CEO i właścicielka Świecąc, firmy stworzonej w celu zwiększenia efektywności osobistej i korporacyjnej, dostarczającej wysokiej jakości usługi dla liderów i menedżerów, którzy chcą doskonalić siebie i swoje zespoły. Specjalizuje się w efektywności sprzedaży, demistyfikacji cyfryzacji, łagodzeniu procesów zmian i mentoringu. Usługi obejmują audyty i zwiększanie efektywności zespołów sprzedażowych, procesów cyfryzacji i projektów. Mentoring koncentruje się na rozwoju najlepszych talentów, rozwoju i awansie menedżerów oraz wzmocnieniu pozycji kobiet.

2017 lipiec – 2021 styczeń – Microsoft Enterprise Commercial Lead Członek Leadership Team – Pełnomocnik

 • Przewodzenie polskim przedsiębiorstwom w ich cyfrowej transformacji. Dostarczanie rozwiązań Microsoft dla klientów korporacyjnych w Polsce, obejmujących FSI, handel detaliczny, produkcję, ropę i gaz, usługi użyteczności publicznej i telekomunikację. Zarządzanie sprzedażą i osobami technicznymi zajmującymi się rozwiązaniami we wszystkich 3 chmurach Microsoft - ModernWorkplace, Azure i D365. Współpraca z partnerami, reprezentowanie firmy na wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach. Odpowiedzialna za wyniki Microsoft w Polsce.

2013 październik – 2017 czerwiec – Microsoft Dyrektor ds. sektora publicznego Członek krajowego zespołu kierowniczego

 • Odpowiedzialna za sektor publiczny, raportowanie do Country GM, wzrost przychodów sektora publicznego i transformację doc chmury. Jako członek LT odpowiedzialna za rozwój firmy, pozycjonowanie is strategię na rynku polskim.

2011 maj – 2013 wrzesień – Sygnity SA Wiceprezes

 • Członek Zarządu jednej z największych. polskich firm IT. Odpowiedzialna za sektor publiczny, infrastrukturalny, naftowo-gazowy i detaliczny. Zarządzanie ponad 700-osobowym zespołem o przychodach przekraczających 100 mln USD Główne osiągnięcia: Wzrost sektora publicznego o 15% rok do roku, reorganizacja biznesu infrastrukturalnego i naftowo-gazowego/detalicznego, turnaround w ciągu 7 miesięcy, realizacja największych projektów w polskim sektorze IT.

2008 wrzesień – 2011 kwiecień S&T Services Polska – Wiceprezes ds. sprzedaży Country Manager Prezes Zarządu

 • Odpowiedzialność za przychody i EBIT S&T w Polsce. Bezpośrednia odpowiedzialność za kluczowych klientów, HR i marketing. Reprezentowanie firmy na zewnątrz. Wprowadzenie koncepcji zarządzania przez wartości. Odbudowa pionowego zespołu sprzedaży, zatrudnianie nowych osób. Wejście na nowe rynki. Główne osiągnięcia:u trzymanie poziomu rentowności dla kraju, skuteczne wejście w zupełnie nowe obszary usług (konsulting i wdrożenia SAP). Największe wygrane SAP na polskim rynku - łączna wartość ponad 12 mln USD

2003 kwiecień – 2008 sierpień S&T Services Polska Dyrektor ds. sprzedaży, dyrektor ds. usług infrastrukturalnych, Członek Zarządu

 • Zarządzanie zespołem sprzedaży S&T (30 osób) podzielonym nas sprzedaż pionową (publiczną, przemysłową, prywatną, finansową i bankową) i poziomą (infrastruktura i usługi). Opracowywanie strategii sprzedaży. Tworzenie budżetów sprzedaży.  Wyznaczanie celów. Rozwój i coaching pracowników sprzedaży. Roczny wzrost o ponad 20% rok do roku. Jako dyrektor ds. usług infrastrukturalnych odpowiedzialna za jedną z dwóch głównych jednostek biznesowych, zatrudniającą ponad 100 inżynierów, od mobilnych po konsultingowych. Ukierunkowany na EBIT jednostki biznesowej. Jako członek zarządu odpowiedzialna za przychody i EBIT firmy, procesy i procedury firmy, coroczne przedłużanie rejestracji ISO9001. Główne osiągnięcia: przekształcenie firmy ze straty w zysk ponad 1 mln EUR EBIT w ciągu 3 lat. Wzrost biznesu usług zarządzanych o 20%, pozyskanie nowych klientów, wdrożenie nowego systemu help desk, rozpoczęcie projektu zwiększenia wykorzystania MS.

2002 czerwiec – 2003 marzec – Fujitsu Services Polska Dyrektor sprzedaży – Członek Zarządu

 • Zarządzanie zespołem sprzedaży usług Fujitsu w Polsce (klienci rządowi, finanse i bankowość, handel detaliczny, media). Wyznaczanie celów, prognozowanie, mentoring. Zarządzanie projektami rozwojowymi na zamówienie dla Fujitsu Europe (Francja, Portugalia, Wielka Brytania).

1996 październik – 2002 czerwiec ICL Polska Retail – Business Manager Kierownik ds. sprzedaży rozwiązań

 • Odpowiedzialny za sprzedaż detaliczną, ubezpieczenia, relacje z partnerami, projekty rozwojowe dla innych części ICL (Francja, Portugalia, Wielka Brytania). Zaangażowany w definiowanie rozwiązań, sprzedaż i wdrażanie. Przygotowywanie danych sprzedażowych do prognoz finansowych dla kraju. Wdrożenie systemu Siebel CRM. Odpowiedzialność za rachunek zysków i strat Zarządzanie zespołem sprzedaży dla jednostki biznesowej. Główne osiągnięcia: dwucyfrowy wzrost zysku rok do roku

1991 listopad – 1996 październik ICL Polska Kierownik ds. sprzedaży – Account Manager

 • Odpowiedzialna za rozwój rynku, znajdowanie i ocenę klientów, budowanie lejka sprzedaży, negocjacje umów, zarządzanie cykle sprzedaży dla klientów detalicznych. Zarządzanie nazwanymi klientami - Shell, Pepsico Restaurants (Pizza Hut, Taco Bell, KFC). Główne osiągnięcia: Członek ekskluzywnego Atlas Club (overachievers z całego świata) przez 4 kolejne lata - ponad 120% realizacji celów

1989 październik – 1991 listopad International Computers Limited – Oddział w Polsce

 • Asystentka sprzedaży pracująca w dziale sprzedaży z naciskiem na dział bankowy. Pomoc w codziennej pracy biurowej oraz korespondencji biznesowej, przygotowywanie prezentacji, umawianie i udział w spotkaniach biznesowych.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej yarrl S.A.

Wykształcenie:
 • 2003-2004 - Szkoła Główna Handlowa - Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie
 • 1997-2002 - Politechnika Białostocka – Instytut Informatyki, studia dzienne, specjalizacja: inżynieria oprogramowania. Praca dyplomowa: promotor: prof. dr hab. Andrzej Salwicki. Temat: Rozproszenie obrazu na monitory superkomputera internetowego
Doświadczenie zawodowe:

11/2008 - obecnie - X-code Sp. z o.o. Prezes Zarządu

 • Produkcja oprogramowania dedykowanego
 • Wdrażanie rozwiązań opartych na Microsoft Dynamics CRM
 • RPA – Automatyzacja Procesów Biznesowych

05/2007 – 11/2008 - Optimal

 • Podwykonawstwo w zakresie produkcji oprogramowania

12/2005 – 05/2007 - SAS Institute Sp. z o.o.

 • Konsultant/Business Konsultant
 • Projektowanie i produkcja rozwiązań opartych na narzędziach SAS Institute
 • Projektowanie systemów Zarządzania Jakością Danych

06/2005 – 12/2005 - Computerland S.A.

 • Starszy Projektant
 • System bilingowy dla sektora energetycznego – SAP I-SU

06/2002 – 05/2005 - Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. (grupa ComputerLand S.A.)

 • Konsultant ds. produkcji oprogramowania - Rozwój i realizacja wdrożeń systemu bilingowego dla sektora energetycznego
 • 2003 - kierownik zespołu programowego zajmującego się rozwojem i serwisowaniem systemu bilingowy dla sektora energetycznego
 • 2004 - kierownik zespołu utrzymania - odpowiedzialność za utrzymanie i serwisowanie produktów Spółki na wysokim poziomie niezawodności i jakości

2002 – 2003 - ComputerLand S.A.

 • Zlecenia - Konsultant techniczny Oracle
 • Udział we wdrożeniach Oracle Application
 • Opracowanie koncepcji i wyprodukowanie rozwiązania GIS do systemu SWD-Feniks

2001 – 2002 - P.H.Ch. Chemia Białystok spółka z o.o.

 • Specjalista do spraw informatyki

2000 POLISH-NET, Nowy Jork, USA

 • Prowadzenie prezentacji i przygotowywanie ofert z zakresu usług internetowych oraz tworzenia aplikacji internetowych (4 miesiące)

1998 – 2000 - HARDWARE S.C.

 • Serwisant
 • Realizacja usług wynikających z kontraktów serwisowych - utrzymania infrastruktury informatycznej
 • PBI – Podlaskie Biuro Internetowe, tworzenie i utrzymanie aplikacji internetowych.
Tagline

Rada Nadzorcza

Wojciech Wolny
Rafał Jagniewski
Bartosz Ćwikliński
Jerzy Kufel
Magdalena Taczanowska
Jakub Łytkowski
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie yarrl S.A.
w latach 2018-2024
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2023 r.
0
0
3
100
15 grudnia 2022 r.
0
0
1
100
15 grudnia 2021 r.
0
0
2
100
15 grudnia 2020 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2019 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2018 r.
1
33
2
66
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej
yarrl S.A. w latach 2018-2024
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2023 r.
0
0
3
100
15 grudnia 2022 r.
1
17
5
83
15 grudnia 2021 r.
3
60
2
40
15 grudnia 2020 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2019 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2018 r.
2
40
3
60

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie yarrl S.A. w latach 2011-2017