Notowania yarrl S.A.

Akcje yarrl S.A.

Bieżące notowania yarrl S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych