Oświadczenia o stosowaniu zasad

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki SpółekNotowanych na GPW 2021

Zasada szczegółowa I.Z.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A za 2015

Zasada szczegółowa I.Z.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A za 2014