Rozwiązania do masowego przetwarzania dokumentów

Tagline

Bramka Walidacji Dokumentów

To rozwiązanie, które pozwala na masowe przetwarzanie pojedynczych dokumentów oraz paczek dokumentów, ich walidowanie, sprawdzenie ich statusu oraz powiadomienie systemów zewnętrznych o dokumencie. To wygodne, bezpieczne i skuteczne rozwiązanie dla wszystkich podmiotów czy firm, które gromadzą i przetwarzają duże ilości podobnych dokumentów.

Bramka Walidacji Dokumentów
walidacja dokumentów
Tagline

Korzyści

Nasze rozwiązanie pozwala na nadanie numeru referencyjnego każdemu dokumentowi, automatycznie weryfikuje jego rozmiar (również z załącznikami) oraz fakt użycia podpisu kwalifikowanego lub innego podpisu. Automat dodatkowo waliduje struktury dokumentu wraz z załącznikami oraz wystawia potwierdzenia przyjęcia dokumentu, po czym wysyła informację zwrotną o rezultacie przetwarzania dokumentu i/lub może przekazać informację o przetworzonym dokumencie do systemów zewnętrznych.

Korzyści płynące z zastosowania Bramki Walidacji Dokumentów potwierdzone zostały przez Krajową Administrację Skarbową, która tą drogą przyjmuje m.in. corocznie miliony deklaracji PIT.

#masowedokumenty #walidacjadokumentu #przetwarzaniepaczekdokumentów #walidacjaformularzy
#statusdokumentu

Korzyści płynące z zastosowania Bramki Walidacji Dokumentów potwierdzone zostały przez Krajową Administrację Skarbową, która tą drogą przyjmuje corocznie miliony deklaracji PIT.

#masowedokumenty #waldacjadokumentu #przetwarzaniepaczekdokumentów #PIT #statusdokumentu