Cyfryzacja badań klinicznych

25/9/2023

Nasz długoletni Klient, firma EvidentIQ, która na rynku badań klinicznych jest wiodącym podmiotem o charakterze data science group, posiada kompetencje oraz technologie pozwalające na dostarczanie swoim klientom efektywnych i zgodnych z prawem narzędzi informatycznych do prowadzenia procesu badań klinicznych end-to-end.

Zespół developersko-testerski yarrl S.A. zmodernizował dla EvidentIQ trzy działające produkcyjnie systemy:

  • System klasy CTMS - służący do prowadzenia w postaci elektronicznej całego procesu badania nad rozwojem nowego leku
  • System klasy EDC - narzędzie do zbierania i dokumentowania wyników badań prowadzonych w systemie CTMS
  • Study Builder - konfigurator konkretnego badania w systemie EDC

Naszą dodatkową kompetencją w modernizacji systemów było także zintegrowanie systemów w oparciu o standard ODM (Operational Data Model), używany do reprezentacji metadanych związanych zaprojektowaniem i zarządzaniem danymi w badaniach klinicznych, jak również niestandardowych rozszerzeń wykorzystywanych przez dany system.

EvidentIQ działa od wielu lat, klienci EvidentIQ przeprowadzili ponad 3,5 tys badań komercyjnych w 80 krajach. Dostępność narzędzi informatycznych wykorzystywanych w badaniach klinicznych gwarantuje poprawę efektywności procesów badawczych, redukcję błędów ludzkich, skrócenie czasu trwania badań oraz zapewnienie, że wyniki badań są dokładne i zgodne z przepisami regulacyjnymi.