Tagline

Rozwiązania dla energetyki i przemysłu

Sprawdź możliwości systemów telekomunikacyjnych, które oferujemy dla branży energetycznej i przemysłowej:

Telefonia IP

Usługi UC

Usługi wideokonferencyjne

Rozwiązania dla energetyki i przemysłu
Unifikacja technologii telekomunikacyjnej
Tagline

Unifikacja technologii telekomunikacyjnej

Możliwość wdrażania i korzystania z systemów, które unifikują zarówno tradycyjne jak i nowoczesne technologie telekomunikacyjne.

Branża energetyczna i przemysł często korzystają ze starszej lub niemodernizowanej infrastruktury budynkowej oraz teletechnicznej (okablowanie, gniazda, itp.).

Wdrożenie systemu telekomunikacyjnego, który adaptuje również tradycyjne technologie (np. linie analogowe) umożliwia dalsze użytkowanie bieżącej infrastruktury technicznej. Pozwala to na uniknięcie kosztownych inwestycji.

Niezależnie od tego, gdzie jest potrzebna i dostępna nowa infrastruktura, można wdrażać nowoczesne usługi.

Skalowalność i elastyczność systemów.

Dzięki elastycznej i skalowalnej architekturze systemów:

Łatwo dopasujesz wielkość systemu oraz jego funkcjonalność do zróżnicowanych potrzeb, występujących w branży energetycznej i przemyśle.

Można tworzyć skonsolidowane systemy obsługujące dużą liczbę użytkowników na niewielkim obszarze (np.budynki biurowe).

Można zbudować rozproszone systemy obsługujące użytkowników na dużym obszarze przedsiębiorstwa (fabryki, elektrownie, kopalnie).

Można tworzyć systemy rozproszone działające w skali międzynarodowej i obsługujące jednostki w wielu krajach.

Tagline

Niezawodność i bezpieczeństwo usług

Oferowane przez nas systemy gwarantują niezawodność i wysoką dostępność usług głosowych:

Dzięki zaawansowanym i sprawdzonym mechanizmom redundancji elementów sterowania, usługi głosowe są zapewnione, nawet w przypadku ewentualnych awarii niektórych elementów.

Systemy telekomunikacyjne mogą pracować całkowicie odizolowane od publicznej sieci internetowej oraz jakichkolwiek usług chmurowych. Dzięki temu, do minimum można ograniczyć ryzyko narażenia systemu na ewentualne ataki cybernetyczne.

Dodatkowo, dzięki ciągłemu wsparciu producenta, na bieżąco są publikowane poprawki związane z bezpieczeństwem, które można wgrywać do systemu.

Wszystkie powyższe elementy są niezmiernie istotne szczególnie dla branży energetycznej i przemysłu, gdzie niezawodność działania i bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem.
Niezawodność i bezpieczeństwo usług
Skalowalność i elastyczność systemów
Tagline

Skalowalność i elastyczność systemów

Dzięki elastycznej i skalowalnej architekturze systemów:

Można łatwo dopasować wielkość systemu oraz jego funkcjonalność do zróżnicowanych potrzeb, występujących w branży energetycznej i w przemyśle.

Można tworzyć skonsolidowane systemy obsługujące dużą liczbę użytkowników na niewielkim obszarze (np. budynki biurowe).

Można zbudować rozproszone systemy obsługujące użytkowników na dużym obszarze przedsiębiorstwa (fabryki, elektrownie, kopalnie).

Można tworzyć systemy rozproszone, działające w skali międzynarodowej i obsługujące jednostki w wielu krajach.