Prezentacje Inwestorskie

Wyniki finansowe grupy kapitałowej yarrl

za 1Q 2024

Strategia yarrl S.A.

Lata 2022-2026

Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Yarrl S.A. (Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.) tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą: Lockus K2 Sp. z o.o., Lockus Sp. z o.o.

Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego. SEG służy doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.

Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Yarrl S.A. (Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.) tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą: Lockus K2 Sp. z o.o., Lockus Sp. z o.o.
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego. SEG służy doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.

Strategia yarrl S.A. 2022-2026