Rozwiązania dla rynku samorządowego

Tagline

Cyfrowy Kreator Oświadczeń Majątkowych (OMA) dla urzędników

Już 2400 użytkowników w Polsce korzysta z naszego Kreatora Oświadczeń Majątkowych OMA!
OMA to aplikacja, która umożliwia zobowiązanemu organowi zebranie według jednolitej struktury danych z oświadczeń majątkowych pracowników oraz ich zarchiwizowanie w jednym, ustalonym miejscu. OMA zapewnia, że dane te są zaszyfrowane i ma do nich dostęp jedynie osoba znająca klucz szyfrujący, a oświadczenia wypełnione są w sposób czytelny, według jednego, aktualnego wzoru.

Cyfrowy Kreator Oświadczeń Majątkowych (OMA)
Tagline

Korzyści

Z punktu widzenia składającego oświadczenie, korzyści są równie istotne: można łatwo uzupełnić lub skopiować i zaktualizować dane z poprzedniego oświadczenia i szybko wydrukować gotowe oświadczenie.
Te funkcjonalności zapewniają dużo mniejsze ryzyko popełnienia pomyłki, gdyż OMA pilnuje poprawności i jednolitej struktury danych.

#oświadczeniemajątkowe #majątekosobisty #urządskarbowy #oświadczeniaurzędnika #corocznyobowiązek

Cyfrowy kreator oświadczeń majątkowych dla urzędników. Już 2400 użytkowników w Polsce korzysta z naszego kreatora oświadczeń majątkowych OMA!

#oświadczeniemajątkowe #majątekosobisty #urządskarbowy #oświadczeniaurzędnika #corocznyobowiązek