CasePro - platforma low-code

Świat CasePro to zaawansowane aplikacje biznesowe, zintegrowane z otoczeniem, tworzone szybko, bez kodowania

Rozwiązania dedykowane

“Low-code” to nowoczesne podejście do tworzenia i rozwoju aplikacji biznesowych przez parametryzację i graficzny interfejs użytkownika – projektanta, bez kodowania. Nasza platforma CasePro wspiera szybką budowę złożonych rozwiązań informatycznych klasy enterprise i wdrażanie ich w dużych organizacjach bez udziału programistów. Projektant aplikacji CasePro korzysta z szerokiego wachlarza gotowych komponentów, z których układa poszczególne warstwy rozwiązania za pomocą narzędzi wizualnych typu drag&drop, oszczędzając czas i redukując koszty.

W świecie CasePro łatwo połączysz swoje aplikacje z systemami zewnętrznymi, przez publikację API (bez kodowania), wykorzystanie gotowych konektorów komunikacyjnych (m.in. z BIK KI 4.0, 3.7, BIK Przedsiębiorca, BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, czy z bazami Związku Banków Polskich: BR, DZ) lub konfigurację konektorów standardowych dla nowych integracji.

Chcesz budować własne aplikacje? CasePro Modeler pozwala definiować:

Wieloetapowe procesy biznesowe i decyzyjne z możliwością zamodelowania dowolnego przepływu pracy oraz dokumentów. Proces orkiestruje wywoływaniem pomocniczych algorytmów.

Rozległe struktury organizacyjne, polityki autoryzacyjne ABAC oraz hierarchie podwładności.

Złożone struktury danych, reguły biznesowe i algorytmy decyzyjne (np. scoring, rating, ocena zdolności kredytowej).

Nowoczesny, responsywny interfejs użytkownika (dashboardy, listy, formularze, kalendarze, grafika, raporty i wykresy).

Raporty i repozytoria dokumentów (struktury metadanych, katalogi, reguły autoryzacyjne, reguły retencji).

Integracje z systemami zewnętrznymi przy wykorzystaniu wbudowanych konektorów i dynamicznego API.

Test Driven Development

W świecie CasePro możesz przetwarzać dane wrażliwe lub prawnie chronione

Platforma CasePro jest zgodna z najwyższymi standardami bezpieczeństwa OWASP ASVS L2, które zapewniają bezpieczeństwo aplikacji od etapu projektowania do etapu rozwoju. OWASP ASVS L2 definiuje wymagania dotyczące weryfikacji i dokumentacji, które są pogrupowane na podstawie powiązanego zakresu i poziomu bezpieczeństwa.

W świecie CasePro zbudujesz aplikacje dla wielopodmiotowej organizacji lub firmy, która wdrożyła rozbudowane polityki bezpieczeństwa

CasePro udostępnia środowisko uruchomieniowe z narzędziami kontroli dostępu opartymi o ABAC (Attribute Based Access Control) do wdrażania rozbudowanych polityk bezpieczeństwa. ABAC to model autoryzacji, który ocenia atrybuty (lub cechy) w celu określenia reguł dostępu, rozszerzając możliwości modelu opartego o role.

Zbudowaliśmy wiele aplikacji low-code na platformie CasePro, m.in.:

Obsługę kredytów dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, rating, scoring

Widok 360°, CRM dla detalu i korporacji

Kalkulację taryf ubezpieczeniowych

Centralną bazę klientów i złoty rekord wraz z deduplikacją

Zarządzanie procesami biznesowymi związanymi z RODO i obsługa retencji danych osobowych

Monitoring jakości produkcji MES

Listy kontrolne, dashboardy menedżerskie i monitorowanie zadań

Monitoring klientów

Obieg dokumentów, spraw, wniosków, zamówień, faktur

Automatyzację procesów, decyzji, przepływu pracy

Repozytorium dokumentów, OCR

Budujemy także rozwiązania dedykowane i zastępujemy nieutrzymywane systemy tzw. „legacy systems”

Rozwiązania dedykowane

Obszar biznesowy

Emilia Pieczyńska

Dyrektor Departamentu Wdrożeń dla Sektora Finansowego

Email: emilia.pieczynska@yarrl.pl

Telefon: + 48 696 496 791