Efektywna i bezpieczna komunikacja dla pracowników

19/9/2023

Opis potrzeby biznesowej

Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna należąca do Grupy Azoty to lider polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego, który od ponad 60 lat dostarcza produkty na rynek w Polsce i w 50 innych krajach na świecie. Około 50 % produktów trafia na krajowy rynek i ok 50% na eksport. Nawozy stanowią najbardziej znaczący segment produkcji Grupy Azoty.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zatrudnia ponad 3 tysiące osób, które mają różne potrzeby związane z komunikacją telefoniczną, audio i wideokonferencyjną.

Klient potrzebował wysokiej klasy, bezpiecznego rozwiązania będącego w stanie dostarczyć funkcjonalności dla dużej liczby pracowników o zróżnicowanych wymaganiach oraz pracujących w rozproszonych lokalizacjach.

Wdrożone rozwiązania, czyli funkcjonalność i moduły

Zaproponowanym przez nas rozwiązaniem spełniającym oczekiwania Klienta był system UC (Unified Communication) Avaya Aura. Standardowe możliwości systemu zostały rozbudowane przez nas  
o dodatkowe funkcjonalności i moduły. Wdrożony system obsługuje łącznie z lokalizacjami wyniesionymi, ponad 2800 użytkowników.

 • FUNKCJONALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BEZPIECZEŃSTWEM:
  Ze względu na wymaganie zapewnienia bezprzerwowej komunikacji, w szczególności dla kliku dyspozytorni nadzorujących procesy chemiczne, wdrożona została redundancja elementów sterujących i aplikacji zarządzających pracą Avaya Aura.
 • MODUŁ NAGRYWANIA POŁĄCZEŃ:  
  Bezpieczeństwo komunikacji wymaga też nagrywania rozmów wybranych użytkowników lub numerów telefonicznych. W związku z tym zaproponowaliśmy zapewnienie tych potrzeb poprzez aplikację Avaya Contact Recording. Ważnym aspektem jest tu fakt, że nagrania przechowywane są w bezpieczny, szyfrowany sposób.
 • MODUŁ KONFERENCYJNY:  
  Częścią systemu Avaya Meetings są terminale wideokonferencyjne, które rozszerzają komunikację audio o dobrej jakości wideo komunikujących się osób. Wdrożenie tego modułu uzupełniło kompleksowość zaproponowanych rozwiązań, a także usprawniło pracę osób pracujących w trybie zdalnym, czy też hybrydowym.
 • DEDYKOWANA APLIKACJA:  
  Bardzo istotnym wymaganiem w tym projekcie było zapewnienie obsługi automatycznych audiokonferencji dla zespołów zadaniowych.  W odpowiedzi na te potrzeby wykonaliśmy naszą autorska aplikację wykorzystująca API modułu Avaya  Meetings. Dzięki dostarczonej aplikacji członkowie zespołów są automatycznie dołączani do audiokonferencji w wyznaczonych terminach, zarówno na telefonach stacjonarnych, jak i mobilnych, a ich uczestnictwo jest monitorowane i wizualizowane on-line oraz dostępne w raportach historycznych.

Efekty

Dowodem na dobrze zaprojektowany i wdrożony system Unified Communication w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. jest podpisana i w dalszym ciągu funkcjonująca umowa na rozszerzone usługi utrzymaniowo-serwisowe świadczone przez yarrl S.A.

Zwracamy uwagę również na fakt, że skala wdrożonych rozwiązań (również dedykowanych prac programistycznych) i funkcjonalności była bardzo duża. Sukcesem jest kompleksowe zaspokojenie różnorodnych potrzeb Klienta w UC, VC (Unified Communications - telekomunikacja, VideoConferencing).