Automatyzacja procesów jakości, czyli jak zwiększamy efektywność

22.5.2024

W naszej firmie nieustannie dążymy do podnoszenia standardów jakości oraz efektywności w procesach tworzenia oprogramowania. W ramach tych działań zorganizowaliśmy zaawansowane szkolenie "Automatyzacja Jakości: Równoległe procesy z integracją w CICD". To szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności naszych pracowników i wprowadzenie ich w nowoczesne metody automatyzacji, które są niezbędne w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zaawansowanych narzędzi i technik automatyzacji testów, takich jak Cypress, Docker oraz systemy CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment). Obejrzeliśmy cały proces tworzenia frameworka automatyzacji od zera, co pozwoliło naszym zespołom na pełne zrozumienie i wdrożenie skutecznych strategii testowania w swoich projektach.

Jednym z kluczowych elementów szkolenia było wprowadzenie do równoległego wykonywania testów, co znacząco zwiększa efektywność i skraca czas potrzebny na walidację kodu. Pokazaliśmy, jak konfigurować i dostosowywać raporty testów, aby zapewnić przejrzystość i łatwość analizy wyników. Integracja tych procesów z systemem CI pozwala na automatyczne uruchamianie testów, zbieranie raportów i dokładną analizę wyników w sposób zautomatyzowany i bezproblemowy.

Szkolenie nie tylko dostarczyło praktycznych umiejętności, ale także kompleksowo objęło prawie cały proces tworzenia i organizacji frameworka automatyzacji testów z integracją CI/CD od zera. Dzięki temu uczestnicy mogą teraz samodzielnie tworzyć i zarządzać efektywnymi pipeline'ami testowymi, dostosowanymi do specyficznych potrzeb swoich projektów.  Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom jesteśmy w stanie dostarczać oprogramowanie najwyższej jakości w krótszym czasie, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi naszych klientów. To szkolenie to istotny krok w kierunku doskonalenia naszych procesów, a zdobyte doświadczenia będą fundamentem dla przyszłych projektów i szkoleń.